مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه توسعه 21 هزار هکتاری فضای گلخانه‌ای در برنامه ششم توسعه دیده شده است، گفت: 240 هزار هکتار از کشت محصولات سبزی و صیفی کشور درفضای باز به 15 هزار هکتار گلخانه منتقل می شود.

سید محمد کیایی پس از نخستین نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای نظام صدور پروانه واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی در تبریز به ایرنا گفت: از شش هزار هکتار فضای گلخانه ای جدید هم 60 درصد برای تولید سبزی و صیفی و 40 درصد برای تولید گل و گیاه زینتی و سایر محصولات گلخانه ای اختصاص خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه میزان تولید در واحد گلخانه ای 10 برابر میزان تولید در فضای باز است، گفت: هزینه اولیه احداث واحدهای گلخانه ای در مدت کمی جبران می شود.
کیایی اظهارکرد: به علت کاهش نزولات آسمانی و ضرورت صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی، نگاه وزارتخانه به توسعه کشت گلخانه ای است، 
وی یکی از اساسی ترین مشکلات تولید در فضای گلخانه ای را نبود دانش فنی دانست و گفت: این موضوع در برنامه ششم توسعه با برگزاری دوره های پودمانی به منظور تربیت مربی واحدهای گلخانه ای دیده شده است.
کیایی تنوع بخشی به محصولات گلخانه ای را ضروری دانست و افزود: امکان تولید مرکبات، انگور، انار و تعدادی دیگر از محصولات باغی در گلخانه ها وجود دارد.
وی با تاسف از اینکه همچنان هندوانه در فضای باز تولید می شود، گفت: اندام تکثیری گیاهان دارویی را می توان در گلخانه ها تولید کرد.
کیایی درعین حال با اشاره به اینکه رشد سبزینه در پرورش گیاه دارویی مهم نیست و ماده موثره اهمیت دارد، اظهارکرد: ماده موثره در شرایط تنش ایجاد می شود و در فضای گلخانه ای این شرایط وجود ندارد.
مدیرکل دفتر امور گلخانه های وزارت جهاد کشاورزی هدف از بازنگری در نظام نامه صدور پروانه واحدهای گلخانه ای را کاهش بروکراسی و سرعت بخشی به توسعه تولید گلخانه ای عنوان کرد و گفت: در آیین نامه جدید تعداد استعلام ها از 14 به چهار و تعداد مجوزهای لازم برای تاسیس و بهره برداری از واحدهای گلخانه ای از 12 به سه مجوز کاهش یافته است.
بر اساس آمارنامه کشاورزی سال 92 از هشت هزار و 817 هکتار فضای گلخانه ای کشور شش هزار و 300 هکتار مربوط به تولید سبزی و صیفی، دو هزار و 200 هکتار برای تولید گل و گیاه زینتی و بقیه برای تولید توت و سایر محصولات اختصاص دارد.